برچسب مطالب "جوجه درآوری"

صفحه اصلیبرچسب مطالب "جوجه درآوری"

کمبود عوامل تغذیه ای باعث کاهش میزان اسپرم و در نتیجه کاهش باروری تخم مرغ ها می شود. البته این عوامل برای سایر طیور هم تقریبا مشابه هستند و فقط در میزان مورد نیاز تفاوت دارند. ویتامین ها ویتامینA : کمبود ویتامینA در جیره گله مادر گوشتی باعث می شود که سیستم گردش خون به