ضوابط و شرایط سایت

صفحه اصلیضوابط و شرایط سایت

ضوابط و شرایط سایت شرکت دنا سامانه

به سایت ما خوش آمدید. شرکت دناسامانه خدمات خود را بر اساس ضوابط و شرایط زیر به شما ارائه می‌دهد.اگر شما از این سایت بازدید می‌کنید، به آن وارد می‌شوید، درخواست می‌دهید و یا چیزی را می‌فرستید، شما ضوابط و شرایط آن را پذیرفته‌اید. لطفاً آن را با دقت مطالعه فرمایید.
سیاست حریم خصوصی

لطفاً سیاست حریم خصوصی ما را مرور کنید که بازدید شما از سایت ما براساس آن نیز می‌باشد.
ارتباطات الکترونیکی

هنگامیکه شما از سایت www.dena-samaneh.com  بازدید می‌کنید و یا به ما ایمیل می‌فرستید، شما با ما ارتباط الکترونیکی برقرار کرده‌اید. بدین معنا که شما مایل به دریافت ارتباطات الکترونیکی از ما هستید. ما با شما از طریق ایمیل و یا نمایش اعلامیه و اطلاعات در سایت مکاتبه می‌کنیم. شما رضایت دارید که تمام موافقت نامه‌ها، اعلان‌ها و اطلاعاتی که به شما بطور الکترونیکی می‌دهیم، تمامی الزامات قانونی را مانند هنگامیکه بطور کتبی باشد رعایت می‌کند.
حق تألیف

تمامی محتوای این سایت شامل متون، تصاویر، نمادها، نشانه‌ها، نگاره‌ها، عکس‌ها، گرافیک‌ها، ویدئوها، آهنگ‌ها واصوات، بارگیری‌های دیجیتالی، مجموعه‌های داده و نرم افزارها همگی از دارایی‌های شرکت دنا سامانه و یا تأمین کنندگان محتوا برای آن هستند و توسط قوانین حق تألیف بین المللی محافظت می‌شوند.
علامات تجاری

استفاده از علامات تجاری دنا سامانه برای هر گونه محصولات و یا خدمات که برای شرکت دنا سامانه نباشد، باعث گمراهی مشتریان شود و یا باعث بی اعتباری و بدنامی دنا سامانه گردد مجاز نیست. تمامی علامات تجاری دیگری که برای دناسامانه و نباشد و در این سایت از آنها استفاده شود، دارایی‌های مالک مرتبطشان می‌باشد که شاید ارتباطی با دناسامانه نداشته باشند و یا دناسامانه مسؤولیتی نسبت به آنها نداشته باشد.
مجوز و دسترسی به سایت

دناسامانه به شما مجوز محدود برای دسترسی و استفاده شخصی از این سایت می‌دهد.شما برای بارگیری (دانلود) البته بجز cache کردن صفحات، تغییر صفحه و یا بخشی از آن نیاز به اخذ رضایت نامه کتبی واضح از دنا سامانه خواهید داشت. این مجوز شامل هیچ گونه فروش مجدد یا استفاده تجاری از این سایت یا محتوای آن: هرگونه جمع آوری یا استفاده از فهرست محصولات، توضیحات و یا قیمت‌ها: هرگونه استفاده مشتق شده از این سایت یا محتوای آن: هرگونه بارگیری یا نسخه برداری از اطلاعات حساب‌ها به نفع دیگران، هر گونه استفاده از ربات‌های جمع آوری داده، یا سایر ابزارهای استخراج و جمع آوری داده نمی‌باشد. شما مجاز به استفاده از این سایت با اهداف غیرقانونی و یا ممنوع شده توسط این ضوابط و شرایط یا زدن آسیب به/از طریق این سایت نمی‌باشید. شما متعهد هستید که هیچ کدام از ارتباطات شما با/از طریق این سایت مختل کننده هیچ قانون قابل اجرای محلی، استانی، ملی و یا بین المللی نباشد.دوباره تولید کردن، نسخه برداری کردن، تکثیر کردن، انتشار دادن، وارد پایگاه داده کردن، اجرا کردن، اعمال تغییرات کردن، کارهای مشتق ایجاد کردن، انتقال دادن، ارسال کردن، دوباره کامپایل کردن، مهندسی معکوس کردن، تجزیه کردن، یا به هر طریقی استفاده تجاری کردن این سایت و یا هر بخشی از آن بدون داشتن موافقت نامه کتبی صریح از شرکت دنا سامانه مجاز نیست. شما نمی‌توانید آنچه که در سایت نمایش داده می‌شود را ذخیره و یا آرشیو کنید. شما مجاز به تصویربرداری و یا بهره گیری از هرگونه تکنیک‌های مرتبط به منظور استفاده از محتوای سایت دنا سامانه و شرکاء آن بدون داشتن مجوز کتبی صریح نیستید. شما مجاز به استفاده از meta tag و یا هرگونه متن پنهان دیگری که شامل نام دنا سامانه و یا علامت تجاری آن باشد بدون داشتن مجوز کتبی صریح نیستید. هرگونه استفاده غیرمجاز باعث فسخ مجوز یا اجازه داده شده توسط دنا سامانه می‌گردد. به شما اجازه محدود، قابل فسخ و غیر انحصاری برای ساختن فراپیوند به صفحه اصلی سایت دنا سامانه تا هنگامیکه آن پیوند دنا سامانه، شرکایش، محصولات و خدماتش را بطور اشتباه، گمراه کننده، زیان آور و یا اهانت آمیز توصیف نکرده باشد، داده ‌شده است. شما مجاز به استفاده از نشان یا سایر دارایی‌های گرافیکی و علامت تجاری دنا سامانه بعنوان بخشی از پیوند بدون مجوز صریح کتبی نمی‌باشید. شما به منظور حمایت کردن، جبران خسارت کردن و یا مبرا کردن دنا سامانه، مدیران آن، صاحب منصبان، کارکنان، مأموران، مجوز دهندگان، تأمین کنندگان و یا شرکاء تجاری آن از هرگونه ادعا، دعوا، اعمال، خواسته‌ها و مسؤولیت‌ها هنگام هرگونه استفاده از سایت که مختل کننده قانون قابل اجرا و یا این ضوابط و شرایط، رضایت دارید.
حساب عضویت شما

اگر شما از این سایت استفاده می‌کنید، شما مسؤول حفاظت از حساب کاربری و رمز عبور خود، اعمال محدودیت در دسترسی به کامپیوتر خود هستید و در مورد هرگونه فعالیت از طریق حساب کاربریتان مسؤولیت دارید. دنا سامانه و شرکاء آن دارای این حق می‌باشند که از ارائه خدمات ممانعت کنند، حساب کاربری را فسخ نمایند، محتوا را ویرایش نمایند و یا درخواست‌ها را در صورت صلاحدید باطل نمایند.
نظرات، توضیحات، ایمیل‌ها و دیگر محتوا

بازدیدکنندگان مجاز به ارسال نظرات، توضیحات، پیشنهادات، ایده‌ها، سؤالات، نکات و سایر محتوا و اطلاعات می‌باشند تا زمانیکه آن محتوا غیرقانونی، زشت، تهدید آمیز، توهین آمیز، افشا کننده اطلاعات شخصی، ناقض حقوق مالکیت معنوی، آسیب رساننده به دیگران، غیرقابل اعتراض، عاری از هرگونه ویروس نرم افزاری، با اهداف سیاسی، جرم تجاری، نامه‌های زنجیره‌ای، ایمیل‌های انبوه یا هرگونه هرزنامه نباشد. شما مجاز به استفاده از آدرس ایمیل کاذب و یا جعل هویت شخص یا موجودیت دیگری نیستید. دنا سامانه دارای این حق (نه اجبار به اجرا) می‌باشد که چنین محتوایی را حذف یا ویرایش نماید، در عین اینکه ملزم به بررسی موارد ارسالی بطور منظم نیست.  اگر شما محتوایی را ارسال کنید، شما به دنا سامانه و شرکاء آن اجازه غیر انحصاری، بدون حق امتیاز، همیشگی، غیر قابل فسخ و کاملاً قابل واگذاری می‌دهید برای استفاده کردن، دوباره ساختن، تغییر دادن، وفق دادن، انتشار دادن، ترجمه کردن، ساختن موارد مشتق، توزیع کردن و نمایش آن محتوا در جهان از طریق هر رسانه‌ای. شما به دنا سامانه، شرکایش و زیرمجموعه‌هایش اجازه استفاده از نامی که همراه محتوای ارسالی باشد را در صورت تمایل آنها می‌دهید. شما متعهد می‌شوید و تضمین می‌دهید که حق تمامی محتوایی که ارسال می‌کنید را دارید و یا کنترل می‌کنید: که محتوا دقیق باشد: استفاده از محتوا ناقض این سیاست نباشد و به کسی یا موجودیتی آسیب نرساند: شما دنا سامانه و شرکایش را از تمامی دعاوی که منتج از استفاده محتوای شما باشد مبرا کرده و تأمین خسارت می‌نمایید. دنا سامانه دارای این حق (نه اجبار به اجرا) می‌باشد که هر فعالیت یا محتوایی را نظارت، ویرایش و یا حذف کند. دنا سامانه هیچ تعهد و یا مسؤولیتی در برابر محتوای ارسالی شما و یا دیگران ندارد.
پیشنهادات دنا سامانه

هر پیشنهادی که ما در سایت برای مشتریانمان و یا متخصصانمان قرار می‌دهیم، خود دارای ضوابط و شرایطی می‌باشد که باید متعاقباً مورد توجه قرار گیرد.
قانون قابل اجرا

با بازدید از سایت دنا سامانه، شما موافقت دارید که قوانین جمهوری اسلامی ایران، بدون در نظر گرفتن موارد ناسازگاری قوانین، بر شرایط استفاده و هرگونه اختلاف محتمل بین شما و دنا سامانه یا شرکایش حاکم است.
اختلافات

هر اختلافی که به هر طریقی مرتبط با بازدید شما از دنا سامانه و یا خدمات درخواستی شما از طریق دنا سامانه باشد، باید به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران فرستاده شود، مگر آنکه شما به هر طریقی ناقض حقوق مالکیت معنوی دنا سامانه و یا تهدیدی برای آن باشید، که در این صورت دنا سامانه می‌تواند در هر دادگاه رسمی در ایران ادعای خسارت نماید و شما با محاکمه و شرکت در این دادگاه‌ها موافق هستید. رأی قاضی در هر دادگاه با صلاحیت می‌تواند صادر شود و لازم الاجراست.
سیاست‌ها و تغییرات سایت

لطفاً سیاست‌های دیگر ما را مانند سیاست حریم خصوصی که در سایت آورده شده است مطالعه بفرمایید. این سیاست‌ها حاکم بر بازدید شما در سایت خواهد بود. ما دارای حق تغییر سایت، سیاست‌ها، این ضوابط و شرایط در هر زمانی خواهیم  بود. اگر هر یک از این شرایط باطل، بی‌ارزش یا به هر دلیلی غیرقابل اجرا شود، آن شرط منفک از دیگر شرایط خواهد بود و تأثیری بر اعتبار و اجرای دیگر شرایط نخواهد داشت.هیچ تأخیر یا کوتاهی از دنا سامانه در اجرای هریک از این ضوابط و شرایط باعث لغو حقوق مذکور در این ضوابط و شرایط نمی‌شود. همچنین دریافت وجه توسط دنا سامانه و یا اعتماد هر شخصی به اعمال ما باعث لغو حقوق مذکور در این ضوابط و شرایط نمی‌شود. فقط نوشته کتبی امضا شده توسط نماینده مجاز دنا سامانه اثر قانونی دارد.لطفاً این صفحه را بطور دوره‌ای بازدید نمایید تا از به روز آوری‌های انجام شده مطلع گردید. ادامه استفاده شما از سایت به منزله پذیرش تغییرات صورت گرفته می‌باشد.
سؤالات

سؤالات در مورد ضوابط و شرایط ما، سیاست حریم خصوصی و یا دیگر سیاست‌های مرتبط را می‌توانید با کلیک بر روی “تماس با ما” برای بخش پشتیبانی ارسال نمایید.